So sánh sản phẩm

CAMERA IP Series 1000

CAMERA IP Series 1000

 • Camera IP BEN-IPC1230DMM

  Camera IP BEN-IPC1230DMM

  BEN-IPC1230DMM CHÍP CẢM BIẾN CMOS ĐỘ PHÂN GIẢI 2MP FULL HD1080P - ZOOM QUANG HỌC 16X‼‼
 • Camera IP 1.0MP BEN-IPC1130DMM - ZOOM QUANG HỌC 16X

  Camera IP 1.0MP BEN-IPC1130DMM - ZOOM QUANG HỌC 16X

  BEN-IPC1130DMM CHIP CẢM BIẾN CMOS THẾ HỆ MỚI NHẤT ĐỘ PHÂN GIẢI 1MP FULL HD960 - ZOOM QUANG HỌC 16X‼‼
 • Camera BEN-IPC1130BMTN

  Camera BEN-IPC1130BMTN

 • Camera BEN-IPC1130DMMTN

  Camera BEN-IPC1130DMMTN

 • Camera BEN-IPC1230BMTN

  Camera BEN-IPC1230BMTN

 • Camera BEN-IPC1230DPMTN

  Camera BEN-IPC1230DPMTN

 • Camera hồng ngoại BEN-IPC1230DPM

  Camera hồng ngoại BEN-IPC1230DPM

 • BEN-IPC1430DMM-Z

  BEN-IPC1430DMM-Z

 • BEN-IPC1230DMM-Z

  BEN-IPC1230DMM-Z

 • BEN-IPC1430BM

  BEN-IPC1430BM

 • BEN-IPC1230BM

  BEN-IPC1230BM

 • BEN-IPC1130BM

  BEN-IPC1130BM