So sánh sản phẩm

ĐẦU GHI NVR Series Full HD 1080P

ĐẦU GHI NVR Series Full HD 1080P

 • Đầu ghi BEN-NVR5232PTN

  Đầu ghi BEN-NVR5232PTN

 • Đầu ghi hình BEN-NVR2116MTN

  Đầu ghi hình BEN-NVR2116MTN

 • BEN-NVR5232

  BEN-NVR5232

 • Đầu ghi hình camera IP 16 kênh BEN-NVR2116M

  Đầu ghi hình camera IP 16 kênh BEN-NVR2116M

 • Đầu ghi hình camera IP 8 kênh BEN-NVR1108C

  Đầu ghi hình camera IP 8 kênh BEN-NVR1108C

 • Đầu ghi hình camera IP 4 kênh BEN-NVR1104C

  Đầu ghi hình camera IP 4 kênh BEN-NVR1104C

 • BEN-NVR1108C-V2

  BEN-NVR1108C-V2

 • BEN-NVR1104C-V2

  BEN-NVR1104C-V2