Thông tin liên hệ

 

 

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BENCO- HÀ NỘI

Địa chỉ: BENCO Building,  58 phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 02.473021080

Email: Benco@benco.vn

[Bản đồ đường đi]

 

PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

Địa chỉ: BENCO Building, 58 phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 02.473021080

Email: Benco@benco.vn

[Bản đồ đường đi]

 

PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: BENCO Building,  58 phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 02.473021080

Email: Benco@benco.vn

[Bản đồ đường đi]

 

 LIÊN HỆ QUA HOTLINE KHI CÓ YÊU CẦU KHÁC:

 

- Kinh Doanh : 093 614 2689       - Hỗ trợ bảo hành: 0888 856 694        -  Hỗ trợ cài đặt Online: 0888 856 691        - Hỗ trợ kỹ thuật Online:  0888 856 693