Có 3 cách phân loại camera: phân loại theo kĩ thuật hình ảnh; theo đường truyền; và theo tính năng sử dụng. Tuy nhiên, để giúp các bạn hiểu dễ dàng hơn về camera tôi sẽ giúp các bạn phân loại camera theo tính năng sử dụng. Sẽ không làm bạn khó hiểu bởi chẳng liên quan gì đến thông số kỹ thuật cả.

Nguyên Lý Hoạt Động Của Hệ Thống Camera

Camera dome áp trần