TIN TỨC

Contents

Giải thích các thuật ngữ dùng trong camera quan sát
Hướng dẫn sử dụng Cao Hữu Tùng

Contents1 Giải thích các thuật ngữ dùng trong camera quan sát1.1 CCTV là gì?1.2 AHD nghĩa là gì?1.3 HD-CVI là gì?1.4 HD-TVI là gì ?1.5 OSD LÀ GÌ?1.6 UTC LÀ GÌ?1.7 WDR là gì ? (Wide Dynamic Range): 1.8 HLC nghĩa là gì (High Light Compensation):1.9 AGC nghĩa là gì ...