Camera Hành Trình

Camera Hành Trình là gì?

Camera hành trình là thiết bị camera giám sát ghi hình độc lập. Nó có chức năng giám sát hành trình và ghi lại mọi khoảng khắc từ âm thanh, hình ảnh, chỉ dẫn đường. Của phương tiện lưu thông giao thông.

Camera hành trình tiếng anh là gì?

Camera hành trình có rất nhiều cái tên gọi khác nhau sau đây là những tên gọi quen thuộc:

  • Dashboard Camera
  • Black Box Car
  • Auto camera
  • Car camera

Chức năng của camera hành trình

  • Giám sát và lưu toàn bộ hình ảnh âm thanh sự kiện trong quá trình lưu hành của phương tiện.
  • Chỉ đường cho phương tiện.
  • Cảnh báo tốc độ
  • Cảnh báo va trạm
  • Bảo vệ tài sản an ninh phương tiện.