Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 2200 2.500.000 1.700.000
Camera Wifi Yoosee 3 râu Full HD 650.000 389.000
Camera Thân WIFI Ngoài Trời Yoosee 1.250.000 495.000
Sản phẩm giờ vàng
Khách hàng dự án tiêu biểu