Phòng ban hỗ trợ benco
Đội ngu hỗ trợ benco
Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 2200 2.500.000 1.690.000
Camera Wifi Yoosee 3 râu Full HD 1080P 2.0Megapixel 895.000 399.000
Camera Wifi Yoosee Thân Ngoài Trời Full HD 1080P - Ban Đêm Có Màu 1.250.000 485.000
Sản phẩm giờ vàng
Khách hàng dự án tiêu biểu