So sánh sản phẩm

CAMERA AHD V2.1

CAMERA AHD V2.1

 • BEN-D5 AHD V2.1

  BEN-D5 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P
 • BEN-D6 AHD V2.1

  BEN-D6 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P
 • BEN-T2 AHD V2.1

  BEN-T2 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7''  Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-F1AHD V2.1

  BEN-F1AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-T3 AHD V2.1

  BEN-T3 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-3114 AHD V2.1

  BEN-3114 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-T1 AHD V2.1

  BEN-T1 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-1102 AHD V2.1

  BEN-1102 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7''  Độ phân giải: FULL HD (1920 x …
 • BEN-1101 AHD V2.1

  BEN-1101 AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' FULL HD (1920 x …
 • BEN-D1AHD V2.1

  BEN-D1AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P - - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' FULL HD (1920 x …
 • BEN-3156AHD V2.1

  BEN-3156AHD V2.1

  Camera AHD siêu nét độ phân giải Full HD 1080P -Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' FULL HD (1920 x …